คู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตาม"คำสอนพ่อ"

ปกหน้า 1
คำพ่อสอน 2
คณะทำงาน 3
บทนำ 4
สารบัญ 5
โครงการ "เลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ" 6
วัตถุประสงค์ทั่วไป 6
วัตถุประสงค์เฉพาะ 6
ตัวอย่างการเรียนการสอนแบบโครงงาน 10
หลักการและแนวคิดสำคัญของการสอนแบบโครงการ 11
แผนผังองค์ประกอบของการจัดประสบการณ์แบบโครงการ 12
ตัวอย่างแผนการเรียนการสอน 13
ไข่วิเศษ 14
ผัก 17
เล่น ม้าก้านกล้วยแสนสนุก 21
ฟัน 26
การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม 8 ประการ 31
หลักการส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 33
ใบความรู้นิทานและเทคนิคการอ่าน-เล่านิทาน 35
การอ่าน-เล่านิทาน 3 ขั้นตอน 36
การจัดกิจกรรมของผู้ปกครองและคุณครู 36
แบบบันทึกพฤติกรรมของเด็ก 38
เอกสารอ้างอิง 40
คณะทำงาน 41
ปกหลัง 42

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=