คู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตาม"คำสอนพ่อ"

9 แผนการเรียนการสอนแบบโครงการ “ไข่ (Egg) วิเศษ” วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เด็กเรียนรู้ชนิดของไข่และสังเกตรูปร่าง ลักษณะของไข่แต่ละชนิด 2. เพื่อให้เด็กเรียนรู้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ไข่จม ไข่ลอย 3. เพื่อให้เด็กเรียนรู้การน�ำไข่มาปรุงอาหารต่างๆ และประโยชน์ของไข่ 4. เพื่อให้เด็กท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 5. เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างสนุกสนาน และเรียนรู้ตามสิ่งที่ตนเองสนใจ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=