คู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตาม"คำสอนพ่อ"

37 คู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงลูกตาม “ ค�ำสอนพ่ออย่างพอเพียง” แบบ Project Approach โครงการเลี้ยงดูลูกตาม “ค�ำสอนพ่อ” ในพื้นที่ความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องจากพระราชด�ำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=