คู่มือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตาม"คำสอนพ่อ"

33 แบบบันทึกพฤติกรรมด้านคุณธรรมของเด็กขณะ อ่าน-เล่า นิทาน (บันทึกทุกครั้งที่ได้จัดการเรียนการสอนและอ่าน-เล่านิทาน) โดยคุณครู ผู้ปกครอง ชื่อ– สกุล ชั้น โรงเรียน 1) ความขยัน : พฤติกรรมที่เด็กแสดงออก 5) ความสุภาพ : พฤติกรรมที่เด็กแสดงออก 3) ความซื่อสัตย์สุจริต : พฤติกรรมที่เด็กแสดงออก 7) ความสามัคคี : พฤติกรรมที่เด็กแสดงออก 2) ความประหยัด : พฤติกรรมที่เด็กแสดงออก 6) ความสะอาด : พฤติกรรมที่เด็กแสดงออก 4) ความมีวินัย : พฤติกรรมที่เด็กแสดงออก 8) ความมีน�้ำใจ : พฤติกรรมที่เด็กแสดงออก

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=