คู่มือแนวทางการการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและประเด็นสำคัญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก

ปกหน้า 1
คำปรารภ 3
คำนิยม 4
คำนำ 5
บทที่ 1 คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ 10
ลักษณะที่พึงประสงค์ของคลินิกผู้สูงอายุ 13
บทบาทของสถานบริการสุขภาพในการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ 19
ปัญหาและอุปสรรคของการจัดตั้งคลิกนิกผู้สูงอายุ 20
การจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก 21
บทที่ 2 ประเด็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 27
บทที่ 3 ประเด็นปัญหาสุขภาพเฉพาะทางที่พบในผู้สูงอายุ 66
บทที่ 4 การใช้ยาที่เหมาะสมในผู้สูงอายุและผลไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 85
ภาคผนวก 98
ปกหลัง 126

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=