คู่มือแนวทางการการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและประเด็นสำคัญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก

98 Medication Class and Medication CrCl (mL/min) คำ �แนะนำ � Rivaroxaban <50 ไม่มีีvalvular atrial fibrillation: ค่า CrCl15-50 mL/min: ดขนาดย ง ค่า CrCl<15 or >95 mL/min: คว หลีีกเลี่� ยง Venous thromboembolism treatment and for VTE prophylaxis with hip or knee replacement: คว หลีีกเลี่� ยง ถ้้า่า CrCl <30 mL/min Spironolactone <30 คว หลีีกเลี่� ยง Triamterene <30 คว หลีีกเลี่� ยง Duloxetine <30 คว หลีีกเลี่� ยง Gabapentin <60 ดขนาดยา Levetiracetam <80 ดขนาดยา Pregabalin <60 ดขนาดยา Tramadol <30 Immediate release: reduce dose Extended release: avoid Cimetidine <50 ดขนาดยา Famotidine <50 ดขนาดยา Nizatidine <50 ดขนาดยา Ranitidine <50 ดขนาดยา Colchicine <30 ดขนาดยา : ติดตามอาก งเคียง Probenecid <30 คว หลีีกเลี่� ยง

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=