คู่มือเยี่ยมบ้านจิตอาสาครอบครัว

ปกหน้า 1
คำนำ 2
คณะทำงาน 3
สารบัญ 4
โครงการเลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ 5
วัตถุประสงค์โครงการ 6
วิธีการดำเนินงาน 6
บทบาทจิตอาสาครอบครัว 7
ช่วงเวลาเยี่ยมบ้าน 8
ขั้นตอนการเยี่ยมบ้าน จิตอาสาครอบครัว 9
คำแนะนำสำหรับจิตอาสาครอบครัว 10
มาตรฐานที่ 1 11
มาตรฐานที่ 2 13
มาตรฐานที่ 3 15
มาตรฐานที่ 4 17
มาตรฐานที่ 5 19
องค์ความรู้ของการเยี่ยมบ้านจิตอาสาครอบครัว 21
เรื่องที่ 1 ความรู้ที่สำคัญการดูแลแม่ช่วงตั้งครรภ์ 21
เรื่องที่ 2 การสร้างสัมพันธภาพระหว่างแม่และลูก 23
เรื่องที่ 3 การเลี้ยงดูที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 25
เรื่องที่ 4 ความรู้การดูแลแม่ช่วงตั้งครรภ์ 26
เรื่องที่ 5 การดูแลแม่หลังคลอด 27
แบบสัมภาษณ์ทั่วไป 33
บันทึกการเยี่ยมบ้านของจิตอาสาครอบครัว 35
เอกสารอ้างอิง 41
ปกหลัง 42

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=