คู่มือผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

3 การเตรียมความพร้อมของสังคม ชุมชน และระบบ สธ. รองรับ หลังผ่อนคลายมาตรการ เพื่อยกระดับสุขภาพและ คุณภาพชีวิตประชาชนทุกลุ่มวัย การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 COVID-19 การก� ำหนด มาตรการ ต่างๆ ใน การควบคุม ป้องกันโรค การประกาศ เคอร์ฟิว การประกาศ พรบ. ภาวะฉุกเฉิน ผลกระทบกับกลุ่มวัย และอวล. • การใช้ชีวิตประจ� ำวัน • การเข้าถึงบริการสุขภาพ และบริการสังคม • ผลกระทบต่อสุขภาพและ คุณภาพชีวิต การคงอยู่ของวิถีชีวิตใหม่ New Normal ความท้าทาย ด้านสาธารณสุข ควบคุมป้องกันการระบาด อย่างมีประสิทธิภาพ • สุขอนามัยบุคคล • สุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม กรอบแนวคิดระบบการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการป้องกัน การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=