การป้องกันโรคทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง PM2.5

หน้าปก 1
คณะทำงาน 2
คำนำ 3
สารบัญ 4
PM2.5 คืออะไร 5
ฝุ่นละออง PM2.5 มาจากไหน 6
กลุ่มเสี่ยงฝุ่นละออง PM2.5 8
10 โทษและอันตรายจากฝุ่นละออง PM2.5 9
ดัชนีคุณภาพอากาศ 11
ความหมายของสีดัชนีคุณภาพอากาศ 14
เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย 15
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฝุ่นละออง 17
แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาและวิธีป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5 18
ประเภทของหน้ากากอนามัยและการเลือกใช้ให้เหมะสม 19
วิธีใส่หน้ากากอนามัย แบบ N95 20
วิธีใส่หน้ากากอนามัย แบบเยื่อกระดาษ 3 ชั้น 22
วิธีใส่หน้ากากอนามัย แบบผ้าฝ้าย 23
คำแนะนำการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก 24
การลดระดับฝุ่นละอองขนาดเล็กในบ้าน 26
แอปพลิเคชัน Air4Thai 27
วิธีใช้งานแอปพลิเคชัน Air4Thai 28
ไม้ประดับดูดสารพิษ 29
เอกสารอ้างอิง 41
ผู้ร่วมแสดง 42
ปกหลัง 43

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=