thank you mother

45 การหายใจ การใช้เทคนิคการหายใจ การใช้เทคนิค การหายใจเป็นวิธีที่ลดความปวดได้ดีเป็น วิธีที่ได้รับความ นิยมเนื่องจากปฏิบัติได้ ง่ายไม่ยุ่งยาก ผู้คลอดสามารถ ปฏิบัติได้ เ อ ง โ ด ย ก า ร ห า ย ใ จ แ บ บ ล้ า ง ป อ ด (Cleansing breath) โดยเริ่มจากการ หายใจเข้า-ออกลึกๆ ทางจมูก และหายใจ ออกทางปากช้าๆ 1 ครั้ง หลังจากนั้น หายใจ แบบลึกๆ ช้าๆ (Slow-deep chest breathing) โดย หายใจเข้าลึกๆ ทางจมูก ช้าๆ (พร้อมกับนับในใจ 1-4) แล้วผ่อนการ หายใจออกทางปากช้าๆ (พร้อมกับนับในใจ 1-5) โดยท�ำในอัตราเฉลี่ย 6-9 ครั้งต่อนาที ซึ่งท�ำใน ขณะที่มดลูกหดรัดตัว การใช้ เทคนิคการหายใจเป็นการ เบี่ยงเบนความ สนใจอย่างหนึ่งโดยการให้ผู้คลอดมีสมาธิ ในการควบคุมการหายใจซึ่งส่งผลต่อการ รับรู้ความปวด ลดลง

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=