thank you mother

44 การลูบหน้าท้อง การลูบหน้าท้อง เป็นการกระตุ้นทาง ผิวหนังด้วยการสัมผัส โดยสามารถลด ความปวดได้จาก การกระตุ้นเส้นใย ประสาทขนาดใหญ่ให้ส่งสัญญาณไป ปิด ประตูความปวดที่ไขสันหลังท�ำให้การรับรู้ การความ ปวดลดลง วิธีการลูบหน้าท้อง ท�ำโดยการใช้ปลายฝ่ามือ ทั้ง 5 นิ้ว นวด เป็นวงกลมด้วยจังหวะที่สม�่ำเสมอบริเวณ หน้าท้องโดยวนเป็นรูปวงกลม ท�ำซ�้ำเวลา มดลูกหดรัดตัว พบว่าความปวดลดลง การประคบร้อนที่ผิวหนัง ท� ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ ผิวหนังบริเวณกว้าง ท�ำให้เกิดการกระตุ้น ใยประสาทขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณผิวหนังที่ เพียงพอ ท�ำให้ลดการน�ำสัญญาณประสาท ของ c fiber ทั้ง afterent fiber และ efferent fiber ท�ำให้การนน�ำสัญญาณ ประสาทของความเจ็บปวดไปที่สมองลดลง ท� ำให้รู้สึกเจ็บปวดน้อยลงตามทฤษฏี ควบคุมประตู ความร้อนยังช่วยลดการหด เกร็งของกล้ามเนื้อ ท�ำให้ลดอาการปวด จากการเกร็งค้างของกล้ามเนื้อ ตลอดจน ความร้อนท�ำให้เกิดการผ่อนคลาย โดย ความร้อนจะกระตุ้นให้มีการหลั่งสาร endorphin มีผลท�ำให้รู้สึกสบายจึงปวด ลดลง เพิ่มการไหลเวียนเลือดมากขึ้น

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=