บริษัท ซีจี ทูล จำกัด

บริษัท ซีจีทูล จำกัด สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ หวังว่า จะใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีช่วยสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์ที่ดีแก่คุณได้ เราทำงานด้วยความเข้าใจในเรื่องงบประมาณ ความหลากหลาย ไม่ว่าคุณจะเป็นหน่วยงานเล็ก หรือองค์กรใหญ่ เราหวังว่า จะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานดีๆ เราพร้อมให้ปรึกษาเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ “you’re think we create”

 • รับปรึกษางานการตลาด
 • วางแผนงานประชาสัมพันธ์
 • ออกแบบและสร้างสรรค์
 • โบรชัวร์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์
 • นิตยสาร รายงานประจำปี
 • คู่มือ หนังสือวิชาการ
 • เกมส์
 • สื่อประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง
 • สื่อประชาสัมพันธ์ในสถานที่
 • Event
 • Video และ Postproduction
 • Animation
 • E-publication
 • ฯลฯ

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณทุกหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ได้ไว้วางใจให้บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ บริษัทฯ จะทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ที่ดีตลอดไป

 1. สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
 2. สำนักโรคติดต่อโรคนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค
 3. เทศบาลนครปากเกร็ด
 4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
 5. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
 6. โรงพยาบาลปทุมธานี
 7. โรงพยาบาลคลองหลวง
 8. โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
 9. โรงพยาบาลธัญบุรี
 10. เทศบาลบางบัวทอง
 11. เทศบาลตำบลหนองเสือ
 12. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
 13. สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
 14. โรงพยาบาลเลิดสิน
 15. สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
 16. Oaao Bock
 17. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
 18. โรงพยาบาลนครปฐม
 19. สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา
 20. บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
 21. บริษัท Microsoft
 22. กรมควบคุมมลพิษ
 23. องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง
 24. เทศบาลบึงยี่โถ
 25. บริษัท Oracle
 26. บริษัท Sybase
 27. สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
 28. บริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน
 29. โรงเรียนศรีวิกรม์
 30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
 31. สถาบันโรคทรวงอก
 32. โรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง
 33. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางพลี
 34. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
 35. โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 36. โรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 37. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด จังหวัดปทุมธานี
 38. สำนักการแพทย์ กองทัพบก
 39. โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

และบริษัททางด้านเทคโนโลยี Software& Hardware ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยาและเวชภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ทางการทหาร สุขภาพ ยานยนต์ อหังสาริมทรัพย์ ฯลฯ 

ติดต่อ

ส่งรายละเอียดเพิ่มเติม