thank you mother

9 1. อาการแพ้ท้อง อาการแพ้ท้อง แม่บางคนแทบไม่แพ้ท้อง เลย แต่แม่บางคนก็แพ้ท้องอย่างรุนแรง อาการแพ้ท้องจึงพบได้เสมอ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในระยะ 3 เดือนแรกของการตั้ง ครรภ์ หรือตั้งครรภ์ไตรมาสแรก วิธีแก้แพ้ ท้องอย่างง่ายที่สุด คือ พยายามนอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานครั้งละน้อย ๆ แต่บ่อย ๆ แต่ห้ามปล่อยให้ท้องว่าง หาก แม่ท้องมีอาการแพ้ท้องมาก คุณหมอจะ จ่ายยาช่วยบรรเทาอาการแพ้ท้องซึงไม่มี อันตรายต่อแม่และลูกในท้อง ตั้งครรภ์รีบมาปรึกษาสูติแพทย์…ฝากครรภ์ยิ่งเร็วยิ่งดี 2. อาการแน่นท้องและท้องอืด ขณะตั้งครรภ์ จะพบอาการแน่นท้อง ท้อง อืดบ่อย ๆ เพราะการย่อยอาหารไม่ดี กระเพาะอาหารและล�ำไส้เคลื่อนไหวน้อย ลง จึงจ�ำเป็นที่ต้องเลือกรับประทานอาหาร ที่ย่อยง่าย ที่ส�ำคัญ ต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ ท�ำให้เกิดแก๊ส เช่น ของดอง ถั่ว น�้ำอัดลม และควรออกก�ำลังกายเบา ๆ เช่น การเดิน เล่น ที่ส�ำคัญ อย่าให้ท้องผูก โดยดื่มน�้ำ มาก ๆ ทานผัก และผลไม้ให้มาก ๆ อาการที่พบระหว่างตั้งครรภ์

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=