thank you mother

53 การอาบน�้ำลูก การอาบน�้ำท�ำความสะอาดร่างกาย ท�ำให้ ลูกรู้สึกสบาย ขณะอาบน�้ ำยังสามารถ สังเกตสิ่งผิดปกติต่างๆ ในตัวลูก เช่น ผด ผื่น ส�ำหรับเวลาในการอาบน�้ำที่เหมาะสม เป็นเวลาที่มีอากาศอบอุ่น ช่วงสาย หรือ บ่าย การเตรียมอุปกรณ์ในการอาบน�้ำ 1. อ่างน�้ำใส่น�้ำอุ่น 2. สบู่เหลว (หรือสบู่ก้อน) 3. ผ้าหรือฟองน�้ำ 4. ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ ผืนเล็ก 5. สําลีใส่น�้ำต้มสุกส�ำหรับเช็ดตา 6. ส�ำลีแอลกอฮอล์ส�ำหรับเช็ดสะดือ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=