thank you mother

52 การอุ้มเรอ มี 2 ท่า ท่าที่ 1 อุ้มพาดบ่าให้หน้าท้องทารกกด บริเวณหัวไหล่ผู้อุ้มเพื่อไล่ลม ท่าที่ 2 อุ้มนั่งบนตัก หันหน้าออก โดยมือ ข้างหนึ่งจับที่หน้าอกทารก มืออีกข้างหนึ่ง ลูบหลังหรือเคาะเบาๆ โน้มตัวทารกไปข้าง หน้าเล็กน้อย เพื่อให้หน้าท้องถูกกด และไล่ ลมออก การอุ้มทารก การอุ้มในท่าปกติ อุ้มท่าตะแคงเข้าทางหน้าอก ให้ท้ายทอย ของทารกอยู่บนข้อพับแขนของคนอุ้มวาง แขนทอดไปตามล�ำตัวทารก อีกมืออุ้มช้อน ส่วนก้นและช่วงขา ล�ำตัวทารกแนบชิดกับ ล�ำตัวของผู้อุ้ม ศีรษะ คอ ล�ำตัวอยู่ในแนว เดียวกัน การปลอบเด็ก อุ้มคล้ายกับการอุ้มเรอ และพูดคุยกับทารก ไปด้วยหรืออาจใช้การอุ้มกอดทารก

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=