เปลี่ยนโลกการอ่านและรับข่าวสารเป็น Digital ประกอบด้วย picture, sound, video, animation ที่ทันสมัย อัพเดพได้ตลอดเวลา ลดต้นทุนในการพิมพ์ ประหยัดทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เฉลี่ยต่อหน่วยถูกกว่าสิ่งพิมพ์แบบเก่า  ใช้งานง่าย อาทิ Onepage Communication, Magazine Digital, PDF interactive, E-Publication

บริษัท ซีจีทูล (cgtool) จำกัด

โทร. 086 887 9716, 097 296 8786