Data is

ออกแบบและจัดการระบบข้อมูล ประกอบด้วย แบบฟอร์มประเภทต่างๆ เช่น แบบลงทะเบียน แบบสอบถาม แบบประเมิน แบบข้อสอบ แบบตอบรับ บัตรเชิญ ใบจองสินค้า บัตรคิว ใบสมัครงาน แบบสั่งซื้อ-ขายสินค้า และอื่น

 1. ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ มือถือ แท็ปแล็ต
 2. แบบฟอร์มทุกประเภท ตอบกลับทางอีเมล์ทันที
 3. รองรับผู้ใช้จำนวนมาก
 4. ใช้ทรัพยากรของเครื่องต่ำ
 5. ดูข้อมูลได้ ทุกที่ ทุกเวลา
 6. มี QR Code สำหรับแสกนใช้
 7. เผยแพร่ได้ทุกช่องทางของโซเชียลมีเดีย
 8. ไม่มีกำหนดเวลาในกรณีที่ฝากวางไว้ที่ Server ของบริษัท
 9. ติดตั้งไฟล์รูปภาพ วีดีโอ วีดีโอลูป (GIF) เสียง และลิงก์ที่ต้องการได้
 10. มีไฟล์ PDF สำหรับพิมพ์เป็นกระดาษ
 11. มี Google Map
 12. สามารถใส่ลายเซนต์แสดงตัวตนได้ บนมือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้
 13. สามารถแสดงคะแนนได้ทันที ในกรณีที่เป็นข้อสอบได้
 14. คำนวณการสั่งซื้อ-ขายสินค้าได้
 15. มีระบบล็อก และติดตั้ง Password สำหรับผู้ใช้เฉพาะ
 16. มีระบบการสั่งจ่ายเงินผ่านระบบ Banking ได้
 17. สามารถประมวลผลเป็น CSV เพื่อนำไปสรุปได้
 18. ระบบสามารถแยก และรวบรวมข้อมูลเป็นกราฟได้
 19. มีลิงก์สำหรับนำไปใช้บนเว็บไซต์ได้
 20. ข้อมูลถูกเข้ารหัสความปลอดภัยสูงสุด

บริษัท ซีจีทูล (cgtool) จำกัด

โทร. 02 967 9151, 086 887 9716, 097 296 8786