Data is

ออกแบบและจัดการระบบฟอร์ม

ออกแบบและจัดการระบบข้อมูล ประกอบด้วย แบบฟอร์มประเภทต่างๆ เช่น แบบลงทะเบียน แบบสอบถาม แบบประเมิน แบบข้อสอบ แบบตอบรับ บัตรเชิญ ใบจองสินค้า บัตรคิว ใบสมัครงาน แบบสั่งซื้อ-ขายสินค้า และอื่นๆ 

 • รูปแบบใช้งานง่าย 
 • สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ มือถือ แท็ปแล็ต
 • แบบฟอร์มทุกประเภท จะตอบกลับทางอีเมล์ทันที
 • รองรับผู้ใช้จำนวนมาก
 • ใช้ทรัพยากรของเครื่องต่ำ
 • ดูข้อมูลได้ ทุกที่ ทุกเวลา
 • มี QR Code สำหรับแสกนใช้
 • เผยแพร่ได้ทุกช่องทางของโซเชียลมีเดีย
 • ไม่มีกำหนดเวลา ในกรณีที่ฝากวางไว้ที่ Server ของบริษัท
 • ติดตั้งไฟล์รูปภาพ วีดีโอ วีดีโอลูป (GIF) เสียง และลิงก์ที่ต้องการได้
 • มีไฟล์ PDF สำหรับพิมพ์เก็บเป็นกระดาษ
 • มี Google Map
 • สามารถใส่ลายเซนต์แสดงตัวตนได้ บนมือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถแสดงคะแนนได้ทันที ในกรณีที่เป็นข้อสอบได้
 • คำนวณการสั่งซื้อ-ขายสินค้าได้
 • มีระบบล็อก และติดตั้ง Password สำหรับผู้ใช้เฉพาะ
 • มีระบบการสั่งจ่ายเงินผ่านระบบ Banking ได้
 • สามารถประมวลผลเป็น CSV เพื่อนำไปสรุปได้
 • ระบบสามารถแยกและรวบรวมข้อมูลเป็นกราฟได้
 • มีลิงก์สำหรับนำไปใช้บนเว็บไซต์ได้
 • ข้อมูลถูกเข้ารหัสความปลอดภัยสูงสุด

ตัวอย่างแบบฟอร์ม สื่อการสอน และแบบประเมิน

บริษัทซีจีทูล (cgtool) จำกัด โทร. 02 967-9151, 086 887-9716, 097 296-8786