ระบบการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในสถานศึกษาไทย

รายงานการศึกษา ระบบการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนและมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาของไทย (The Study of School-Semester Open Preparing System and The Defensive Pandemic Measure of COVID 19 in School of Thailand) โดย นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร นายสราวุฒิ บุญสุข นางวิมล โรมา นางปนัดดา จั่นผ่อง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กุมภาพันธ์ 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=