ระบบการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานการศึกษา ระบบการส งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู ของเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Study on Promoting child development and learning with Integration of the Sufficiency economy philosophy Sytem) โดย จินตนา พัฒนพงศ ธร อริสรา ทองเหม นุติตยา อาษานอก ชนิดาภา ภูดอนตอง ปราณี พงษ จินดา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กันยายน 2563

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=