10 Packages

60 3. มีความยืดหยุ่นในการท�ำงาน 4. ก�ำหนดโปรแกรมในการลา เพื่อสร้าง ความผ่อนคลาย และลดความเครียดจาก การท�ำงาน 5. จัดให้มีสวัสดิการดูแลทั้งคนวัยท�ำงาน และสมาชิกในครอบครัว 6. ใช้หลักการประหยัดเวลาในการท�ำงาน เช่น มีห้องอาหารในที่ท�ำงาน มีห้องบริการ ทางการแพทย์ในที่ท�ำงาน มีร้านสะดวกซื้อ ในที่ท�ำงานหรือใกล้ที่ท�ำงาน

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=