รอบรู้เรื่องฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพกับนักสืบอย.

นักสืบ อย. 01 ไขข้อสงสัย เครื่องหมาย อย. สังเกตไหมว่า ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน) ไม่ได้มี เครื่องหมาย อย. บนฉลากทุกประเภท บนฉลากยังมีรายละเอียดสําคัญอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้น้องๆ ตัดสินใจในการเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย ผลิตภัณฑ์อาหาร แสดง “เลขสารบบอาหาร” ตัวเลข 13 หลัก บนฉลากอาหาร ผลิตภัณฑ์ยา แสดง “เลขทะเบียนตํารับยา” 1A 12/35 หมายถึง ยาแผนปัจจุบันสําหรับมนุษย์ ผลิตในประเทศ มีตัวยาออกฤทธิ์ เพียงตัวดียว ลําดับเลขที่ 12 ได้รับการขึ้นทะเบียน ในปี พ.ศ. 2535 เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย์ที่ต้อง แจ้งรายการละเอียด วัตถุอันตรายที่ใช้ใน บ้านเรือน ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ “ต้องแสดงเครื่องหมาย อย.” ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ “ไม่ต้องแสดงเครื่องหมาย อย.” เครื่องมือแพทย์ที่ต้อง มีใบอนุญาต วัตถุอันตรายที่ใช้ใน บ้านเรือน ผ หมายถึง ผลิต ต้องมีเลขทะเบียนในกรอบ เครื่องหมาย อย. “เลขที่รับแจ้ง” ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้นผิวที่มี สารออกฤทธิ์เป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 หรือ 3 น หมายถึง นําเข้า ได้แก่ ถุงยางอนามัยถุงมือสําหรับ การศัลยกรรม ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับ การติดเชื้อเอชไอวี เลนส์สัมผัส ถุงบรรจุเลือด แสดง “เลขที่ใบรับแจ้งรายการละเอียด” จผxx/yyy จผ. หมายถึง นําเข้า เช่น เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อ กายภาพบําบัด เครื่องตรวจวัดระดับ หรือปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย รวมไปถึงเครื่องมือแพทย์ทั่วไป แสดง “เลขที่รับแจ้ง” ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุต่างๆ ที่มี สารออกฤทธิ์เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ผ. XX/YYY น. XX/YYY วอส. XX/YYY แสดง “เลขที่ใบรับแจ้ง” ด้วยตัวเลข 10 หลัก หรือ 13 หลัก บนฉลาก เช่น 10-1-6100005455

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNzM=